Förskolan Beckasinen i Örebro

SjötorpsHus har byggt förskolan Beckasinen i Örebro. Det är en miljövänlig, energi- och kostnadseffektiv förskola i trästomme med stort fokus på barnen och deras vistelsemiljö. Förskolan Beckasinen har plats för 100 barn, 5 avdelningar och är ca 1100 kvm stor. Den stod klar i december 2019.

SjötorpsHus vann vintern 2018/2019 ramavtalet om att få bygga Futurums samtliga förskolor i Örebro kommun under 4+1 år.

Bilder på Förskolan Beckasinen i Örebro