Förskola Beckasinen i Örebro

Den 14 mars var det glada och engagerade barn från Ormesta förskola som hjälpte oss ta det första spadtaget på våra två första förskolor som vi i ett partneringprojekt ska bygga med Futurum Fastigheter i Örebro.

Vi kommer bygga miljövänliga, energi- och kostnadseffektiva förskolor i trästommar med stort fokus på barnen och deras vistelsemiljö. SjötorpsHus vann vintern 2018/2019 ramavtalet om att få bygga Futurums samtliga förskolor i Örebro kommun under 4+1 år.

Förskolan Beckasinen kommer ha plats för 100 barn, ha 5 avdelningar och vara ca 1100 kvm stor. Den kommer stå klar dec 2019.

Förskolan Fiskgjusen kommer även den ha plats för 100 barn, ha 5 avdelningar och vara ca 1100 kvm stor. Den kommer stå klar våren 2020.

Med på spadtaget var också Kimberly Ejnebring, platschef på SjötorpsHus, Göran Lunander, VD på Futurum Fastigheter och Marlene Jörhag, ordförande Programnämnden i Örebro.