Ramavtal förskolor Futurum

SjötorpsHus vann i december 2018 ramavtalet att bygga Örebro kommuns samtliga förskolor för de nästkommande 4 åren.

Futurum Fastigheter i Örebro AB fick av deras hyresgäst Örebro Kommun uppdraget att uppföra ett antal förskolor inom Örebro Kommun. Därför gick Futurum under sensommaren 2018 ut med en avropsupphandling som SjötorpsHus vann.

Futurum fastigheter har planerat för 4-7 förskolor under dessa 4 år, men ytterligare förskolor kan komma till under avtalsperioden. Avtalet sträcker sig 4 år fram med möjlighet till förlängning med 1 år.

Förskolorna ska genomföras som en partnering/samverkansentreprenad i totalentreprenadform. Detta gör att SjötorpsHus tillsammans med Futurum Fastigheter kommer ta fram förskolor som är både energieffektiva, miljövänliga med fokus på barnen och personal som ska verka där.