Böcklinge ladugård

i Böcklinge har vi byggt en ladugård för 170 kor med mjölkgrop och flytgödselhantering under ett spaltgolv.

Systemet med spaltgolv (det finns inte några skrapor i gångarna) där vissa partier har gummibeklädd spalt är något som återigen börjar bli populärt i ladugårdar. Utgödslingen sker under spalten med flytrännor och går ut i en mittkulvert.

Böcklinge ladugård har en föryngringsdel för kalvar och ladugården har isolerat tak och väggar vilket gör att den är varmare än många andra ladugårdar som vi byggt.

Ladugården blev klar hösten 2018.

Bilder på Böcklinge ladugård