Förskolan Solgläntan i Tierp

I Söderfors, Tierp, bygger vi förskolan Solgläntan. Förskolan byggs enligt vårt ramavtal som vi har med ADDA (SKR) om förskolor.

Vi bygger här en hållbar, miljövänlig och energieffektiv förskola helt i trä för barnen. Förskolan kommer ha plats för 120 barn fördelat på sex avdelningar. Det stora fokuset i förskolan ligger på barnen och deras vistelsemiljö.

Förskolan kommer bli klar under vårterminen 2024.

Bilder på Förskolan Solgläntan i Tierp