Förskolan Linden i Örebro

SjötorpsHus ska bygga förskolan Linden i Örebro. Det kommer bli en miljövänlig, energi- och kostnadseffektiv förskola i trästomme med stort fokus på barnen och deras vistelsemiljö. Förskolan Linden kommer ha plats för 100 barn, 5 avdelningar och är ca 1100 kvm stor. Den har byggstart våren 2023.

SjötorpsHus vann vintern 2018/2019 ramavtalet om att få bygga Futurums samtliga förskolor i Örebro kommun under 4+1 år.