Impecta i Julita

På Impecta i Julita byggde vi en stor lagerhall i anslutning till den gamla befintliga byggnaden som stod där tidigare.
Impecta i Julita Impecta i Julita Impecta i Julita Impecta i Julita Impecta i Julita Impecta i Julita Impecta i Julita Impecta i Julita Impecta i Julita Impecta i Julita