Linnean förskola i Tierp

I Skärplinge, Tierp, har vi byggt vi förskolan Linnean. Förskolan har byggs enligt vårt ramavtal som vi har med ADDA (SKR) om förskolor.

Vi har här byggt en hållbar, miljövänlig och energieffektiv förskola helt i trä för barnen. Förskolan har plats för 120 barn fördelat på sex avdelningar. Det stora fokuset i förskolan ligger på barnen och deras vistelsemiljö.

Förskolan blev klar till terminsstart hösten 2023.

Bilder på Linnean förskola i Tierp