Elvesta ladugård

Sjötorps Bygg har byggt en mjölkladugård för 200 kor på Elvesta gård. Mjölkningen sker i mjölkgrop. Inredning och mjölkgrop är från DeLaval. Ladugården byggdes under 2016/2017.

Elvesta gård som ligger utanför Sköldinge i södra Sörmland är ett ekologiskt familjejordbruk. Familjen har haft mjölkkor på gården sedan början på 1900-talet.

Bilder på Elvesta ladugård