Miljö

SjötorpsHus har fokus på energi- och miljöfrågorna under såväl projekteringsfasen som under byggprocessen. Byggnadens energiförbrukning, energiförbrukningen under byggtiden samt transporter till och från byggarbetsplatsen är viktiga frågor som vi tittar på inför varje nytt projekt.

En byggnad som byggs i trä med träkonstruktion har en betydligt lägre miljöpåverkan jämfört med en likvärdig byggnad som byggs i betong. Att prioritera energifrågan bidrar till sänkta driftskostnader.