Markområden

SjötorpsHus hjälper dig som har tomter och markområden. Vi på SjötorpsHus är flexibla och duktiga på att utifrån detaljplanens bestämmelser rita och paketera färdiga bostadsområden. SjötorpsHus erbjuder en helhetslösning där vi driver projektet genom hela processen. Vi skapar levande områden som är miljömässigt hållbara och som lockar till mänskliga möten. Bostäderna ritas och konstrueras, snygga 3D bilder renderas och vi tar fram säljmaterial till mäklaren.

SjötorpsHus bygger bostäderna till ett fast pris i absolut högsta kvalité. Vi tar hand om kunden genom hela processen och stöttar vid frågor och materialval. Tillsammans med SjötorpsHus har du en partner som har mycket stor erfarenhet av nybyggnation.

Nedan kan ni se exempel på färdigställda bostadsprojekt som SjötorpsHus har uppfört under de senaste åren.