Örbyhus förskola

I Örbyhus, Tierps kommun, kommer vi bygga en ny förskola. Förskolan kommer byggas enligt vårt ramavtal som vi har med ADDA (SKR) om förskolor.

Vi kommer här bygga en hållbar, miljövänlig och energieffektiv förskola helt i trä för barnen. Förskolan kommer ha plats för 120 barn fördelat på sex avdelningar. Det stora fokuset i förskolan ligger på barnen och deras vistelsemiljö.

Byggnationen av förskolan kommer starta under hösten 2024.

Bilder på Örbyhus förskola