Äldreboende Eskilstuna

Vi kommer i Skogstorp, strax utanför Eskilstuna, bygga ett vård- och omsorgsboende (äldreboende) på uppdrag av KFAST (Eskilstuna kommunfastigheter AB). Boendet kommer byggas miljövänligt med trästomme, med fasaden i trä och återbrukat tegel. Boendet kommer ha 62 lägenheter och vara ca 6 000 kvm stort.

Byggnaden kommer byggas enligt Miljöbyggnad Silver 3.2 med solceller på taket samt batterilagring.

Byggnationen kommer vara klar under våren 2026.

Renderingen har tagits fram av AQ3 Arkitektur.

Bilder på Äldreboende Eskilstuna