LSS Åkers Styckebruk

Vi har byggt ett LSS boende i Åkers Styckebruk åt Bällstaudde. Byggnaden är 425 kvm och består av 6 lägenheter samt personalutrymme.

Byggnaden blev klar i juni 2019.

Vi byggde byggnaden med certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Certifierad Miljöbyggnad Silver


Såhär beskriver Miljöbyggnad vad denna certifieringen är:
”Miljöbyggnad är en certifiering av byggnader. De mäter och undersöker energiåtgång, innemiljö och byggmaterial i samband med nyproduktion och renoveringar. Miljöbyggnad baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.
Vi kollar igenom varje byggnad som vi certifierar och granskar totalt sexton olika värden innan vi ger ut vår certifiering. Sen kommer vi tillbaka två år senare och kontrollerar att allt fortfarande är som det ska.
Brons är den första nivån av certifiering, för att få det så räcker det med att följa lagkrav eller existerande rekommendationer. Men bygger man en Miljöbyggnad så innebär det att vi kommer gå igenom att man verkligt gjort detta. Det ger en trygghet att någon har kollat att den här byggnaden uppfyller alla krav och regler.
Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader - det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden.
Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav - bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.”

Bilder på LSS Åkers Styckebruk