Sjötorps Mark Markarbete

Sjötorps Mark är ett dotterbolag till SjötorpsHus. Sjötorps Mark gör främst markarbete på entreprenad där SjötorpsHus är totalentreprenör, men gör även markarbeten åt externa entreprenörer.