Industrilokal

Vi har byggt en industrilokal åt Westermo med avancerade gjutningar där vi först göt källare, sedan väggar och valv och sedan gjöt ihop byggnaden med intilliggande byggnad. Sedan byggde vi byggnaden med limträstomme.

Klar 2020

Bilder på Industrilokal