Impecta - lokal i Katrineholm

På Starrvägen i Katrineholm har vi åt Impecta fröhandel renoverat och byggt om en lokal på 2435 kvm efter deras behov.

Detta var tidigare en gammal bilaffär samt hade Postnord sin postcentral i denna lokal. Här hjälpte vi till från start med ritningar och kom med tips och råd samt hjälpte till att få fram ett bygglov samt en brandskyddsbeskrivning efter deras verksamhet.

Innerväggar revs för att öppna upp ytor, nya wc-grupper fick ta plats. Fasaden gjordes om och kläddes med ny plåt med träinslag.

Lokalen rymmer ett höglager för varor, ett låglager, ett packlager, konferensrum, wcgrupper, kontorsrum, en entré samt utlastning och inlastning av varor. På plan 2 finns det personalutrymmen med omklädningsrum, kök och matsal.

Då detta är en väldigt stor lokal med varor som förvaras i den och personal som jobbar i denna så fick vi här jobba mycket kring brandskydd och förebyggande åtgärder. Allt togs fram i samråd med kund för att optimera deras verksamhet samt nyttjande av lokalen.

Bilder på Impecta - lokal i Katrineholm