Statens servicecenter

I centrala Katrineholm renoverade vi om en lokal som tidigare var en butikslokal som Axelssons haft i många år. Nu byggde vi om den så den passar Statens servicecenter som inrymmer Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Denna lokal är på totalt 540 kvm. Här inne fick vi riva en del väggar, innertak och ytskikt samt ändra om hela ventilation för att uppfylla dagens krav kring ventilation och brand.

I denna lokal fanns det mycket säkerhetskrav på rum, passering, dörrar och väggtyper som vi fick ta hänsyn till. Även höga brandkrav då det är en lokal med mycket folk och rörelse i, samt intilliggande lokaler och verksamheter. Vi gjorde nya innerväggar, ny ventilation, nya ytskikt på väggar och golv samt nytt innertak. Allt efter kundens önskemål.

I lokalen finns det en stor väntyta, besöksrum, RWC, WC, personalmatsal med kök samt en separat personalingång. Lokalen hyrs av Statens servicecenter och fastighetsägare är City fastigheter i Katrineholm.

Bilder på Statens servicecenter