Totalentreprenad

Vi på SjötorpsHus är med dig på din resa från start till mål, vi erbjuder en helhetslösning från ritningsförslag till färdigställandet av byggnad. Vi hjälper dig med bygglovsansökan och myndighetskontakter. Som bollplank och stöd har du alltid en personlig kontakt att diskutera med under hela processen.

Delaktigheten i ditt projekt gör det naturligt för oss på SjötorpsHus att bygga ditt nya hem på totalentreprenad. Det innebär att du som husköpare endast har en kontaktperson och ett kontrakt till fast pris. Detta ger ökad säkerhet för dig som beställare.