Mosippan förskola, Askersund

I Askersund kommer vi bygga Mosippan förskola. Förskolan byggs enligt vårt ramavtal som vi har med Adda (SKR) om förskolor.

Här kommer vi bygga en hållbar, miljövänlig och energieffektiv förskola helt i trä för barnen. Förskolan är en koncept C-förskola, med andra ord en förskola på två våningar som rymmer 120 barn. Förskolan kommer ha 6 avdelningar. Det stora fokuset i förskolan ligger på barnen och deras vistelsemiljö.

Förskolan planeras börja byggas under sommaren 2023.