Förskola i Salem

I Salem kommer vi bygga en ny och fin förskola helt i trä. Förskolan kommer byggas enligt vårt ramavtal som vi har med ADDA (SKR) om förskolor.

Vi kommer här bygga en hållbar, miljövänlig och energieffektiv förskola helt i trä för barnen. Förskolan kommer ha plats för 120 barn fördelat på sex avdelningar. Det stora fokuset i förskolan ligger på barnen och deras vistelsemiljö.

Bilder på Förskola i Salem