Förskola i Kungsör

I Kungsör bygger vi en förskola enligt vårt ramavtal som vi har med ADDA (SKR) om förskolor.

Här bygger vi en hållbar miljövänlig och energieffektiv förskola i trä för barnen.

Förskolan är under byggnation och kommer vara klar under 2022.

Bilder på Förskola i Kungsör