Ramavtal förskolor Adda

SjötorpsHus bygger personliga byggnader i lösvirke på ett kostnadseffektivt sätt med stor omtanke och hög kvalitet. SjötorpsHus har helhetskompetensen, vi samordnar hela byggnationen från kontraktsskrivning fram till slutbesiktning.

SjötorpsHus är ett av elva företag som tilldelas ramavtal i en upphandling om förskolebyggnader som SKR ADDA tidigare SKL kommentus Inköpscentral genomfört.
SjötorpsHus har i ramavtalet området Mellersta Sverige med kodnamnen B3 samt C3, vilket betyder en 1 plans förskola samt en 2 plans förskola. Båda har 6-9 avdelningar och får plats med 80-120 barn.

Med ramavtalet kan ni som kommun antingen välja att antingen använda särskild entreprenadnyckel där kommunen väljer en färdig konceptförskola från någon av oss leverantörer där möjligheter till mindre ändringar finns.

Ni som kommun kan även välja att avropa genom förnyad konkurrensutsättning om inte någon konceptförskola passar kommunens behov. Kommunen kan då välja att utgå ifrån konceptförskolorna och beskriva de förändringar som de vill ha genomförda, men de kan också helt på egen hand välja att beskriva den byggnad som de vill få byggd antingen genom funktionskrav, via färdigprojekterade lösningar eller en kombination av funktionskrav och färdiga lösningar.

Vi på SjötorpsHus har tagit fram två fina konceptförskolor men om ni är intresserade av ändringar, stora som små, kan vi enkelt göra dessa då vi bygger i lösvirke och allt platsbyggs, vi har inga moduler eller mallar som behöver följas. Vi skapar varje förskola utifrån ert unika behov.

Välkommen att höra av er!

Robert Arconge

vVD/Försäljningschef
SjötorpsHus AB0151-77 89 27 robert.arconge@sjotorpshus.se