SjötorpsHus tilldelas ramavtal

SjötorpsHus är ett av elva företag som tilldelas ramavtal i en upphandling om förskolebyggnader som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ADDA (SKL kommentus Inköpscentral) genomfört.

"Ramavtalet erbjuder nyckelfärdiga, permanenta byggnader och har tagits fram med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus. Förskolorna har en bra energiprestanda. Kommunerna besparas mycket tid och resurser av att byggnaderna redan projekterats. Byggnaderna bedöms ha en lägre kostnad än unikt projekterade förskolor och kostar från cirka 18 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea."

– Vi vet att många kommuner står inför att bygga nya förskolor. Att projektera och upphandla förskolor kräver mycket tid, resurser och specialistkompetens. Vi är därför glada att vi nu har upphandlat ett ramavtal som förenklar och effektiviserar byggandet av förskolor med hög kvalitet. Avtalet låter kommuner beställa prispressade byggnader i olika storlekar som kan anpassas till lokala behov, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

– Detta är ett bra exempel på hur vi som nationell inköpscentral kan vara ett verktyg för att möta viktiga utmaningar för många kommuner genom att skapa nya spännande ramavtalsområden, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på SKL Kommentus.

Källa: https://www.sklkommentus.se/aktuellt/nytt-avtal-forskolor/

Läs mer om SjötorpsHus förskolor i ramavtalet och kontakta oss om ni har några frågor.

Robert Arconge

vVD/Försäljningschef
SjötorpsHus AB0151-77 89 27 robert.arconge@sjotorpshus.se

Bilder på SjötorpsHus tilldelas ramavtal