Alnängarnas förskola i Örebro

SjötorpsHus har byggt Alnängarnas förskolan i Örebro. Det är en miljövänlig, energi- och kostnadseffektiv förskola i trästomme med stort fokus på barnen och deras vistelsemiljö. Alnängarnas förskola har plats för 100 barn, 5 avdelningar och är ca 1100 kvm stor. Den stod klar sommaren 2021.

SjötorpsHus vann vintern 2018/2019 ramavtalet om att få bygga Futurums samtliga förskolor i Örebro kommun under 4+1 år.

Bilder på Alnängarnas förskola i Örebro